Изложба „Библиотеката на хората”

Печат

Така е озаглавена изложбата, посветена на 160 години от създаването на една от най-старите библиотеки в България – Общинска библиотека „Искра”. Такъв юбилей е значимо събитие и е показателно за ролята и значението на библиотеката, устояла толкава много години на промените и предизвикателствата на времето.

Изложбата показва най-важните дати, определящи нейния статут през годините от 1860 до днес. Представени са накратко и всички отдели и тяхната разнообразна дейност от образователни и културни събития, които са търсени и обичани от казанлъчани. Показани са и емблематични издания от богатия библиотечен фонд.

Изложбата може да бъде разгледана в ОБ „Искра”, фоайе втори етаж.