Ще бъдат преасфалтирани близо 9 000 кв.м. пътища между селата на стойност 200 000 лева

Печат

Решението за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък на стойност 200 000 лв., с ДДС бе взето днес единодушно на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък, което се проведе онлайн. Прогнозната количествено-стойностна сметка обхваща ремонт на 8 880,00 кв.м. пътища между населените места.  Тя е изготвена от нарочна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък, след извършване на оглед, отбелязване и мерене на място.

След одобрението на общинските съветници днес, в зависимост от метеорологичните условия, започва преасфалтиране на следните участъци по пътища:

Ремонтните дейности по четвъртокласната пътна мрежа в община Казанлък трябва да приключат до края на календарната 2021 година.