ГЕРБ - Казанлък издигна кандидатури за Европейския парламент

Печат

Общинската организация на ПП ГЕРБ в Казанлък издигна три кандидатури за депутати в Европейския парламент. Това се случи на конференция на местната партийна организация, проведена тази вечер в хотел Казанлък. Чрез гласуване на всички членове в залата, бяха издигнати и подкрепени кандидатурите на Лиляна Павлова, Томислав Дончев и казанлъчанина Петко Карагитлиев.

Трите кандидатури, ще бъдат изпратени до ИК на ГЕРБ, като предложение за номинации за предизборната евролиста.  След предложенията на всички общински организации в страната, ИК на партията ще вземе решение за окончателната предизборна листа.

 

На местната конференция, освен предстоящите Европейски избори 2014, бяха обсъдени още националната и регионалната партийна политика.

От ръководството на ГЕРБ – Казанлък, заявиха че са готови за предизборната кампания, и както винаги няма да използват „черен пиар“, характерен за местните им политическите опоненти, и отново ще спечелят избирателите на своя страна, с идеи и с качествени кандидати, а не с празни обещания и омаскарена кампания.

Пресцентър на ПП ГЕРБ – Казанлък

ПЕТКО КАРАГИТЛИЕВ

ИКОНОМИСТ, МАГИСТЪР ПО ФИНАНСИ

РОДЕН НА  7 МАЙ 1978 ГОДИНА В КАЗАНЛЪК

Петко Константинов Карагитлиев е възпитаник на Хуманитарната гимназия в Казанлък с профил „Английски език и география”. Бакалавърска степен придобива от „Център по икономически и управленски науки” на „Бургаски свободен университет“ в специалност „Маркетинг“. През 2013 година придобива и степен „Магистър“ по „Финанси“, отново от „Бургаски свободен университет“. В момента е дипломант, магистърска степен по „Бизнес администрация и стопанско управление”.

Владее английски и руски езици. Изучавал е и немски език.

От 1998 до 2008 година изпълнява функциите на Технически директор и съдружник в Строителен център „КАРКО” ООД,  Казанлък. От 2008 до 2012 е управител и съдружник в Строителна фирма „КОНКО” ООД, Казанлък.

От май 2012 до юли 2013 година заема длъжността Заместник–областен управител в Областна администрация – Стара Загора. Общински съветник в Общински съвет – Казанлък  два мандата (мандат 2007-2011 и мандат 2011-2014).

През 2010 година участва в работно посещение в Европейския парламент и Европейската комисия. Също така е участвал и в множество международни обучения и семинари на млади лидери по „Youth in action”.

Учредител на Гражданско сдружение – ГЕРБ и на ПП ГЕРБ. Учредител на МГЕРБ – Казанлък и негов председател от 2006 до 2008 година. Член на Общинското ръководство на ПП ГЕРБ – Казанлък от 2010 година до сега.

Лиляна Павлова Николова
Родена 06 декември 1977 г., гр. София
Образование:
Доктор по икономика от 2006г.- Висша атестационна комисия към МС.
Магистър „Публична администрация и европейска интеграция”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”(от 2002г.)
Бакалавър „Международни икономически отношения”, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София (от 2000г.)
Специализации:
Следдипломна квалификация – "Право", ИСК при УНСС, София (2002г.)
Финансово управление и контрол на Европейските фондове, Институт по публична администрация на Ирландия, Дъблин, юни 2006
Специализация и обмен на практически опит  - Финансов контрол на средствата от структурните фондове на ЕС – Министерство на финансите на Дъблин, Ирландия, октомври 2004
Финансов мениджмънт, Институт за обучение на държавни служители, Лондон, Великобритания, Септември 2004
Автор и съавтор на над 10 научни публикации, книги, статии, монографии
Хоноруван преподавател по Основи на публичната администрация, Стратегическо управление в публичния сектор, управление на проекти, финансирани от фондове и програми на ЕС.
Професионална кариера:
От май 2013 – понастоящем - Народен представител в 42-то Народно събрание на Република България, от Парламентарната група на ПП ГЕРБ. Член на Комисията по Регионална политика и местно самоуправление и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
2011-2013 – Министър на регионалното развитие и благоустройството в 87-то правителство на България. Първата жена министър на това министерство, от неговото създаване през 1878г.
2009  – 2011 - Заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството. Ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 и на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество. Национален координатор за участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
2002 – 2009 г. Началник отдел в дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите (Финансово управление, контрол и сертификация на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, предприсъединителните фондове и програми)
2002  г. Експерт в дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите (Финансово управление, контрол и сертификация на средствата от предприсъединителните фондове и програми на ЕС)
1999 – 2002 г. Експерт в Координационно звено по програма ИСПА на ЕС, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
1999 г. Експерт по международни проекти, Институт за следдипломна квалификация към УНСС
1998 – 1999 г. Офис-мениджър, Програма ФАР, Темпус проект „СМЕ-03051-97 Национален академичен център по мениджмънт и капиталови пазари”
1997 – 1999 г. Финансов мениджър, Програма ФАР BG 9315 „Програма за обучение на мениджъри”
Чужди езици:
Английски, руски
Семейно положение:
Омъжена, с едно дете
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
Tомислав Дончев е роден на 6 август 1973 година в Габрово.
През 1991 година завършва математическата гимназия в родния си град. През 1997 г. получава магистърска степен по философия от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Има и втора специалност по журналистика.
Специализирал е политически науки в Международното лятно училище по политически науки и международни отношения в Полша.
През 2001 г. специализира “Подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми” в Института НЕГЕВ, Израел.
През 2005 г. Дончев завършва курс по бизнес-менторинг в Академията по бизнес менторинг, Оксфорд, Великобритания.
През 2006 г. получава магистърска степен по стопанско управление във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.
От 1999 г. до 2000 г. Томислав Дончев е редактор в Радио Габрово.
В периода 1997- 1999 г., работи като учител в Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” във Велико Търново - преподава социална психология, логика, етика, философия на правото.
От 1995 г. до 2000 г. работи като доброволец, член на ръководството и служител в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката.
От 2000 до 2004 г. е главен секретар на Клуб “Отворено Общество” в Габрово.
От 2001 г. до 2004 г. е изпълнителен директор на Високотехнологичен бизнес инкубатор-Габрово; в този период подготвя и управлява десетки проекти в Габрово в сферите на регионалното и икономическото развитие, образованието и социалната сфера.
Дончев е член на екипа “Експертни анализи” към Института “Отворено общество”, разработил Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране (възложено след процедура по Закона за обществени поръчки с възложител Министерство на Регионалното развитие и Благоустройството). Членува и в работната група към Министерство на финансите, разписала правилата за разпределение на средствата от Европейските фондове в България.
Томислав Дончев е бил програмен директор в Институт “Отворено общество”- София, където ръководи звеното за подготовка и управление на проекти по европейски програми.
От 2007 до 2010 г. е кмет на Община Габрово, издигнат от ПП ГЕРБ.
От март 2010 г. до март 2013 г. Дончев е министър по управлението на еврофондовете в правителството на Бойко Борисов.
От месец май 2013 г. досега е народен представител от ГЕРБ в 42-то Народно събрание.
Владее английски и руски език.