Община Казанлък ще реконсруира Тюлбето и Розариума

Печат

Община Казанлък кани заинтересованите граждани на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на избраните обекти на интервенция (вкл. и на допълнителните обекти), които да бъдат включени в проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, както и на самите проектни решения за обектите на интервенция.

Предложените обекти на интервенция са:

·         Парк „Розариум“

·         Лесопарк „Тюлбето“

·         Свързваща ги велосипедна алея и изграждане на нов паркинг за леки коли и автобуси на ул. „Ген. Радецки“ до входа на Лесопарк „Тюлбето“

·         Допълнителни обекти:

ОБЕКТ 1. Ул. „Шипченска епопея” от парк „Розариум” до кръстовище с ул. „Орешака” с организиране на кръгово движение на кръстовището – реконструкция на улично платно, тротоари, осветление и обособяване на велосипедна алея.

ОБЕКТ 2. Ул. „Шейновска“ от ул. „Шипченска епопея” до ул. „Орешака” и част от ул. „Орешака“ – реконструкция на улично платно, тротоари, осветление и обособяване на велосипедна алея, в т.ч. и реконструкция на кръстовище пред Дом на културата „Арсенал“.

ОБЕКТ 3. Ул. „Любомир Кабакчиев” от ул. „Орешака” до бул. „Никола Петков” – рехабилитация на улично платно, тротоари, осветление и обособяване на велосипедна алея.

ОБЕКТ 4.  Зона за отдих на ул. „П.Д.Петков” в кв.38, УПИ I-за озеленяване, с площ 2330 кв.м. и на ул. „Бузлуджа” в кв.35, УПИ Х, с площ 950 кв.м.

ОБЕКТ 5.  Спортна площадка в кв.450, УПИ II-за младежки дом и увеселителен център, с площ 1000 кв.м.

ОБЕКТ 6.  Нов мост на р. „Стара река”.

Общественото обсъждане ще се проведе от 17,30 часа в залата на ул. „Искра“ № 4 на 17.12.2012 г., понеделник.