Пестете водата, призова съгражданите си кметът Стоянова

Печат

 

Обръщение на кмета на община Казанлък

 

Уважаеми съграждани,

 

 

Във връзка с продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците, захранващи водопроводната система в община Казанлък, увеличената консумация на вода и с цел да се избегне въвеждането на режим на водоподаването, ви призовавам да се ограничи ползването на питейна вода в следните случаи:

 

-         поливане на частни дворни места и зелени площи

-         миене на моторни превозни средства

-         пране на килими

-         миене на тротоари, улици, общи пространства в жилищни и обществени сгради и пред тях

Моля жителите на община Казанлък да ползват пестеливо и разумно водата от водопроводната мрежа основно за питейно-битови нужди.

С общите усилия на всички нас – гражданите и институциите, няма да се налага въвеждането на воден режим и ще имаме достатъчно количество питейна вода.

Благодаря Ви за разбирането!

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък