Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

По-чисти реки – по-чисти морета

Е-мейл Печат

Обучение на учители 

Фондация „Земя завинаги“ проведе днес обучение на заинтересовани учители по проект „По-чисти реки – по-чисти морета“. Събитието се състоя в хотел Терма, с. Ягода и в него взеха участие мотивирани и опитни учители и обучители от училищата в с. Ягода, с. Тулово, с. Едрево, с. Ветрен, с. Зимница, гр. Николаево, фондация „Дон Боско България“, читалище „Гео Милев-1926“, с. Ягода.

Събитието стартира с едноминутно мълчание за почитане паметта на г-н Господин Господинов, покойният кмет на община Мъглиж. Г-н Господинов беше вдъхновител на проекта, който ще се осъществи в селата Ягода и Юлиево.

Приветствие от страна на международния екип на проекта поднесе г-н Джозеф Идиго. Ръководителят на проекта – г-жа Диана Искрева, представи целите и задачите на проекта, който ще приключи в края на 2022 г.

В оживена професионална дискусия, модерирана с висок професионализъм от г-жа Мариана Стоилова, член на Съвета на директорите на „Земя завинаги“, участниците споделиха своя опит и предизвикателствата, за които търсят по-добри решения в своята работа. Експертите на „Земя завинаги“ споделиха подходи и методики, които са залагали в свои предишни проекти за достигане на информацията за важността на опазване на водите и околната среда, на реките и морето до колкото се може повече деца и техните семейства, за създаване на трайни хигиенни навици у децата и др.

Набелязаха се конкретни учебни материали, които екипът на Проекта да изработи в помощ на учителите като подпомогне учебната и извънучебната им работа с учениците и децата от подготвителните групи.

Проектът обединява усилията на неправителствени организации и местни власти от България, Молдова, Румъния и Украйна, разположени по поречията на Тунджа, Прут и Днепър и цели намаляване замърсяването с пластмасови отпадъци и непреработени фекално-битови води на изброените реки.

Проектът предлага възможност за широка подкрепа за учителите чрез предоставяне на учебни материали свързани с опазване на околната среда, опазване чистотата на водите, минимизиране и оползотворяване на отпадъците и др. 


 
Банер

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

Работа:

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: