Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Юбилейната година за Общинска библиотека "Искра" стартира с нова придобивка за казанлъчани и научните среди

Е-мейл Печат

Тази година Общинска библиотека "Искра" чества 160 години от началото на библиотечното дело в Казанлък на общодостъпен принцип. Оскъдни сведения сочат за наличието на училищни библиотеки преди 1860 година, но първата библиотека, до която можел да се докосне всеки ученолюбив и четящ казанлъчанин, е тази към първото българско читалище "Народно българско читалище", създадено на 27 декември 1860 година. Именно тази дата днес библиотечните специалисти  отчитат за начало и на казанлъшката обществена библиотека.

Екипът на ОБ "Искра" отбеляза с помощта на обществеността достойно и с богата програма своя предишен, 150-годишен юбилей. Не по-малко богата беше и подготвената програма за следващото почетно летоброене от раждането на културната институция- 160 годишнината. Появата и разпространението на коронавируса, обаче, наложиха цялостна промяна във визията.

Библиотечните специалисти решихме да преориентираме усилията си към нови технологии, услуги и пространства за гражданите от община Казанлък, да поставим в центъра трайните ползи от юбилея, да продължим да бъдем полезни за потребителите, които с любов към библиотеката и интерес следят всяка наша крачка по пътя на трансформацията ни в общодостъпна, културно-информационна и социална институция.

Първата ни  юбилейна изява е разкриването на нова дигитална библиотека на сайта на Общинска библиотека "Искра" https://libkazanlak.com/, която демонстрира богатството на фондовете на културния институт и е посветена на славяноезичните и чуждоезичните ръкописи. Тази своеобразна и ценна колекция води началото си от 1924 година, когато по призив на местните библиотекари се разкрива кампания за попълване фондовете на библиотеката с древни и свързани с края  издания.

Макар и немногобройна, сбирката от ръкописи, обхващаща книжнина от 13 до19 век, допълва с ценни свидетелства и нови факти  историята на културния живот на населението в Казанлъшкия край през Възраждането и първите десетилетия на свободна България. Тя е и свидетелство за щедрото дарителство на казанлъчани към любимата библиотека. Достойни българи, които са издирвали, събирали, купували и мислели за храма на книгата като за място на местна гордост и силно възпитателен и притегателен център. Сред тях трябва да откроим името на казанлъчанина Иван Енчев-Видю/1882-1936/, учен-култоролог и етнограф, виден краевед, художник и създател на Художествената галерия в Казанлък, който дарява по-голяма част от ръкописите.

Сред 16-те ръкописни паметника потребителите ще откроят 11 славянски, 2 гръцки и 3 арабографични ръкописа. Повечето от тях са уникални и са притежание само на Библиотека "Искра" като писания върху пергамент, вероятно и палимпсест, "Апостол изборен" от началото на 13 век, "Номоканон"- ръкописен сборник от правила и закони на гръцки език, съставен средата на 17 век, Триод цветен-славянски ръкопис от началото също на 17 век, с приписки, които ни позволяват да го наречем още и "Копривщенски триод", "Паренесис на Ефрем Сирни"- руски ръкопис от Вологда с датировка 1683 година  и други.

Всички ръкописи са представени хронологично, с научно описание, консултирано с най-добрите специалисти у нас и са илюстрирани със снимков материал.

Виртуалното представяне на колекцията от ръкописни паметници може да намерите на адрес : https://libkazanlak.com/cat-42.html .

Надяваме се, че чрез такова експозиране, че привлечем още веднъж интереса на научните среди, както у нас, така и в чужбина. Ще дадем още един повод на казанлъчани да се гордеят със своята история и корени.  И ще потвърдим факта, че Общинска библиотека "Искра" е  и културна дестинация,  неизменна и уникална част както от културната визитка на Казанлък, така и на страната.

Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека "Искра"

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

Работа:

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: