Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

ГЕРБ – Казанлък с три председателски места в комисиите в Общинския съвет

Е-мейл Печат

В мандат 2019-2023 на Общинския съвет в Казанлък постоянните комисии ще бъдат 8, вместо досегашните 11. Председателските места в три от постоянните комисии ще бъдат заемани от общински съветници от групата на ГЕРБ и това са: Илиана Жекова, Анна Кожухарова и Галин Иванов. Трима ще бъдат и заместник-председатели на групи в лицето на: Мария Цонева, Роман Желев, Стефан Стефанов.

Ето и новите комисии с представители - общинските съветници от групата на ГЕРБ:

Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, състояща се от 9 члена общински съветници:

Членове:

Аксения Бориславова Тилева

Анна Василева Кожухарова

Емил Ивелинов Недялков


Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 9 члена общински съветници:

Зам.-председател: Мария Цонева Цонева

Членове:

Галин Иванов Иванов

Стефан Пенков Стефанов

Комисии по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред, състояща се от 9 члена общински съветници:

 Зам.-председател: Стефан Пенков Стефанов

Членове:

Роман Алексеев Желев

Николай Митков Факиров


Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост, състояща се от 9 члена общински съветници:

Председател: Илиана Петкова Жекова

Членове:

Д-р Белчо Колев Белчев

Радиана Стефанова Стефанова

Комисия по култура, туризъм и вероизповедания, състояща се от 9 члена общински съветници:

Председател: Анна Василева Кожухарова

членове:

Мария Цонева Цонева

Николай Митков Факиров

Комисия но образование, младежки дейности и спорт, състояща се от 9 члена общински съветници:

Членове:

Аксения Бориславова Тилева

Иван Георгиев Гитев

Радиана Стефанова Стефанова

Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда, състояща се от 9 члена общински съветници:

Председател: Галин Иванов Иванов

Членове:

Емил Ивелинов Недялков

Д-р Белчо Колев Белчев

Комисия за противодействие на корупцията, контрол за законосъобразност на подзаконовите нормативни актове на Общинския съвет и върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт, състояща се от 9 члена общински съветници:

Зам.-председател: Роман Алекееев Желев

Членове:

Илиана Петкова Жекова

Иван Георгиев Гитев

В началото на месец ноември ГЕРБ – Казанлък получи и председателското място в Общински съвет – Казанлък, мандат 2019-2023, след като над 50% от съветниците дадоха доверието си за Николай Златанов.
 
Банер

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: