Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Общинският съвет и Община Казанлък обсъдиха проектобюджета за 2013 година

Е-мейл Печат


По инициатива на Общински съвет-Казанлък  на 15 и 16 декември в Хисаря се проведе работна среща на Общинския съвет и ръководството на Община Казанлък. В делова атмосфера представителите на местната законодателна и изпълнителна власт обсъдиха проектобюджета на община Казанлък за 2013 година.

Предложената макрорамка на бюджета е 35 173 801 лв., като има увеличение от 1 526 057 лв. спрямо бюджета за 2012 г. Това се дължи на завишения размер на едниния стандарт в делегираните държавни дейности, обясни директорът на дирекция "Финанси и бюджет" Димитър Димитров.
От изнесената информация стана ясно още, че към момента изпълнението на данъчните приходи и такса битови отпадъци в местния бюджет е 106%.
Всички приложения, които съпътстват проектабюджета и са свързани с различните сфери на дейност, бяха коментирани детайлно от общинските съветници и от ръководния екип на Община Казанлък.

Кметът на общината Галина Стоянова подчерта, че и през 2013 г. продължава логикатана сформиране на общинския бюджет, което означава изпълняване на поетите ангажименти към гражданите в посока подобряване на инфраструктурата, реконструкция и ремонт на обекти с важно обществено значение, асфалтиране на улици, активна работа по проекти,с цел максимално усвояване на средства от ЕС за реализация на отделни обекти  и за цялостно развитие на общината.

Общинските съветници дадоха свои предложения, разискваха се отделни казуси, като диалогът бе ползотворен и конструктивен. Единодушно бе решено, че най-удачниятмомент за новата транспортна схема в Казанлък, която вече е изцяло готова и съгласувана с органите, да стане напролет. Стана ясно, че след обсъждането на обходния път на Габрово във връзка с изграждането на тунела под връх Шипка, на дневен ред ще бъде и обходният път на Казанлък.

По предложение на председателя на ОбС Николай Златанов съветниците обсъдиха и
ситуацията около фондация "Чудомир", за която утре, 18 декември, от 14.00 часа е
насрочена сесия на ОбС.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: