Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Казанлъчанката Мария Славова бе избрана в УС на Нацонален младежки фпрум

Е-мейл Печат

На 15.12.2012г. в гр. Пловдив се проведе редовно общо събрание на Национален младежки форум-България при следния дневен ред:
1.     Отчет за дейността на НМФ през 2012;
2.      Приемане на нови членове;
3.     Приемане на позиции и становища;
4.     Приемане на работен план за 2013г.;
5.     Избор на председател, зам. председатели, членове на УС и КК;
6.     Други.

В т. 3 приемане на позиции и становища беше прието предложение на МЦР-Взаимопомощ по отношение на проблеми при кандидаствания по програма „Младежта в действие” и Национална програма за младежта 2011-2015 г.
Лилия Еленкова беше избрана за Председател на НМФ, за нейни заместници бяха избрани Лора Любенова и Теодор Василев, а останалите членове на управителния съвет са Александър Иванов, Румен Петров, Даниел Джинсов, Александър Алексиев, Радослав Ревански, Мирчо Христов, Ростислав Димитров, Даниела Алексиева, Илина Мутафчиева и Мария Славова.
Мария Славова е член на управителния съвет на националната организация МЦР-Взаимопомощ от самото основаване на младежката организация през 2004 г., един от 30-те вдъхновители на България за 2012 г. по проект на Job Tiger и координатор на 6 проекта по програма „Младежта в действие” и ръководител на проект по програма „Създаваме по-добро бъдеще”. Занимава се професионално с екология, доброволчество и устойчино развитие.
Ролята на управителния съвет на НМФ е да изпълнява волята на Общото събрание, приело Стратегически приоритети на организацията 2011-2018, работен план за всяка година и други решения и становища. Управителният съвет има 13 членове, един от тях председател и двама заместник-председатели. Десетимата членове на управителния съвет са от различните квоти разпределени между няколко типа младежки организации – международни (техни клонове и членове), национални, политически и местни младежки организации.

Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща над 32 неправителствени младежки организации.

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Основна целева група на организацията са младите хора, членове на Национален младежки форум – над 110 000 души. Платформата има няколко източника на финансиране: членски внос, дарения и финансиране от частни, обществени, държавни, европейски донорски програми.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: