Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Експерти на РИОСВ - Стара Загора ще участват в „Да изчистим България заедно” на 4 юни

Е-мейл Печат

Служителите на РИОСВ и РЛ в Стара Загора ще се включат в инициативата на bТВ „Да изчистим България заедно” на 4 юни. Експертите от регионални структури на МОСВ от град Стара Загора ще почистват в защитена зона „Язовир Копринка” южно от язовира в землището на село Копринка.

На 4 и 5 юни общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци в рамките на инициативата. Ще бъде осигурен свободен достъп до  общинските и регионални депа за транспортните средства, които ще се включат в инициативата.

На територията на РИОСВ - Стара Загора 18 общини от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и община Тополовград, област Хасково ще вземат участие в кампанията по почистване, чийто фокус е повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда, с приоритет на защитени територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие на България.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: