„Не си сам“ - Демонстрация на полицейска дейност

Печат

Събитието се осъществи в партньорство между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ОДМВР – Стара Загора на 2-ри юли 2021 г. в парк „Александър Стамболийски“ в областния град.

То бе организирано в изпълнение на превантивната програма „Ваканция 2021“ на МКБППМН и по повод празника на МВР  5-ти юли.

Децата имаха възможност да погалят полицейски кучета, да се качат в полицейски и противопожарен автомобил, както и да разгледат полицейска техника и оборудване.

Момичетата и момчетата участваха във викторина и отговаряха на въпроси, свързани с безопасността на движението.