Таксиметров шофьор получи наказание за незаконен превоз на чужди граждани

Печат

Лишаване от свобода в размер на единадесет месеца, чието изпълнение е отложено за срок от три години, както и наказание глоба в размер на 3000 лева, получи  Й. С. на 54-години, живущ в гр.София. Съдът възложи на полицейските органи да осъществят възпитателната работа с обвиняемия.

Наложените наказания са по силата на одобрено от Районен съд – Чирпан споразумението, сключено между обвиняемия, Районна прокуратура – Стара Загора, Териториално отделение – Чирпан и защитника му.

Обвиняемият се призна за виновен в това, че на 10.11.2021 г. от землището на гр.Приморско до 173 км. на АМ „Тракия“, област Стара Загора, с цел да набави за себе си имотна облага – парична сума от 300 евро, чрез използване на лек автомобил, собственост на таксиметрова компания, противозаконно е подпомогнал повече от едно лице – трима афганистански граждани, да преминават в страната ни в нарушение на закона, съгласно който „Чужденец, който влиза в България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима“.

В съдебно заседание обвиняемият декларира пред съда, че разбира обвинението, признава се за виновен и разбира последиците от споразумението. Също така заяви, че е наясно, че същото има сила на влязла в сила присъда, както и че доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.