Мария Гинева: Въпросът за реализацията на младите хора с увреждания и създаването на интегрирани услуги е първи в дневния ми ред

Печат

Кандидатът за народен представител Мария Гинева участва в онлайн работна среща с Красимир Вълчев - министър на образованието и науката.  В срещата се включиха ресурсни учители, психолози, директори на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. „Темата за приобщаващото образование е близка за мен, тъй като години наред съм работила в тази сфера. Първият ресурсен учител съм в община Казанлък и познавам сферата през различните етапи на нейното развитие. Наясно съм с предизвикателствата, с които се сблъскват колегите ми. Всички отправени въпроси и предложения бяха в резултат на опита и необходимостта да се подобрява качеството на обучението. Радвам се, че беше обсъден и въпросът за реализацията на младите хора с увреждания и създаването на интегрирани услуги, които работят за ранно детско развитие и ранна интервенция на най-малките. Това са темите, по които работя в момента, и евентуални промени биха облекчили усилията ни”, заяви Мария Гинева. В първата част на дискусията бе представено направеното до момента като: увеличаването на възнагражданенията на педагогическите специалисти, целодневната организация на образователния процес, подобряването на материалната база на училищата. Във втората част всички участници имаха възможност да задават своите въпроси и да правят предложения за подобряване подкрепата на децата със специални образователни потребности. Обсъдени бяха: часовата заетост на специалистите, професионалната реализация на младите хора с увреждания, нови подходи при осигуряването на равен достъп до образование и достъпна архитектурна среда; разширяване на групите деца, с които работят регионалните центрове и включването на деца в риск; създаването на междусекторни услуги в посока ранна интервенция и ранно детско развитие.
Гласувайте за Мария Гинева - кандидатът за народен представител от ГЕРБ - Казанлък, с 2??8?? ГЕРБ в бюлетината и личната й преференция 1??1??4??! *За да е валиден вотът Ви, отбележете и 2??8??, и 1??1??4??!
Купуването и продаването на гласове е престъпление!