ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Печат

На 19.12.2020 г. се проведе извънредно заседание на Експертния съвет по епидемиология към РЗИ – Стара Загора, на което бяха разгледани шест сигнала, постъпили във връзка с временно преустановяване дейността на магазин „Па-Па“, собственост на „ПАПА – БЕБЕ“ ООД, въз основа на заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Експертният съвет реши:

Обектът може да работи само като Самостоятелен щанд за търговия на дребно с детски храни, съгласно Удостоверение за регистрация № 25/17.03.2015 г. на ОДБХ – Стара Загора, с ограничен достъп до всички останали щандове, при създаване на подходяща архитектурна среда. Причината за това решение е продажбата на щанда на детски храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация,

и/или

при създаване на организация за търговия от разстояние, заявки по телефон и доставка до определен адрес.

В изпълнение на правомощията си за осъществяване на държавен здравен контрол, РЗИ – Стара Загора е извършила проверка на магазин „Па-Па“ по постъпил сигнал за неспазване на заповед на министъра на здравеопазването и категорично не приема отправените в публичното пространство обвинения за тенденциозност. За пореден път поясняваме, че съгласно т. 13 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването: „Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.“

Магазин „Па-Па“ не притежава удостоверение за регистрация на хранителен магазин, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните, а е вписан като обект Самостоятелен щанд за търговия на дребно с детски храни. Съобразно номенклатурата на Българската агенция по безопасност на храните, хранителните магазини могат да бъдат: смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, смесен магазин за търговия с няколко групи храни, специализиран магазин, супермаркет и хипермаркет.

Д-Р СТАНИМИР СТАНКОВ

Директор на РЗИ – Стара Загора