30 спортни клуба са подали документи за финансова субсидия от Община Казанлък за 2022г.

Печат

30 казанлъшки спортни клуба са кандидатствали за субсидия от Общината. Срокът за подаване на документи изтече на 31.01.2022г. Сумата, която ще се разпредели между клубовете е в размер на 210 000 лв.

Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от ангажирани деца и юноши, както и активно участие в общинските прояви.

Приоритети при разпределението на средствата са:

-        развитието на  детско-юношеските школи;

-        организирането и провеждането на традиционни за Община Казанлък спортни прояви;

-        развитието на спортовете, които са традиционни за Общината и са доказани в годините;

-        спортове, които са включени в програмата на олимпийските игри;

развитието на спортни клубове, работещи с хора с увреждания.

На територията на община Казанлък развиват спортна дейност общо 41 спортни клуба. През 2021г. за финансиране бяха одобрени 27. Заявленията се подават по Наредба № 34 на Общинския съвет за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове, приета с Решение № 94 от 13.03.2012 г., изм. с Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 546/28.09.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020г.

Окончателните решения за подпомагане ще бъдат взети след като Общински съвет – Казанлък гласува Бюджет 2022.

Снимка: Архив