Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

По проект създават центрове за подкрепа на деца в три старозагорски села

Е-мейл Печат

Днес бе официално представен проект „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в община Стара Загора“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Дейностите ще се изпълняват на територията на три старозагорски села – Калояновец, Братя Кунчеви и Хан Аспарухово, където ще бъдат пригодени сгради за клубове за подкрепа и интеграция. Стойността на проекта е близо 1 млн. лева, а срокът за изпълнение е 2 години. Той се реализира от Община Стара Загора в партньорство с Международния младежки център, СНЦ „Свят без граници“ и образователни институции. Ръководител е ресорният зам.-кмет на Стара Загора Иванка Сотирова.

„Норвежкият механизъм цели да подкрепя финансово проекти, които са насочени към малцинствената общност и да предразполага интегрирането. Мисията е да бъдат привлечени и родителите на малките деца, за да имаме реални резултати. Много от тези деца дори не са напускали малките населени места и трябва да имат възможност да обогатят своите социални и образователни умения“, уточни зам.-кметът. От думите ? стана ясно, че инициативата на Община Стара Загора е била в конкуренция с още 18 проектни предложения.

„Основната целева група са децата от 0 до 6 години, предимно от ромски произход, като ще се работи активно и с родителите им. Целта е да бъде ограничена т.нар. „потомствена бедност“, подчерта координаторът на проекта гл. експерт от отдел „Образование“ на Община Стара Загора Райна Димитрова.

Дейностите, които са предвидени, са разкриване на три центъра за подкрепа и наемане на педагогически и медицински специалисти, социални работници и ромски медиатори, които да обезпечат набелязаните инициативи. Ще бъдат предоставени възможности за правна помощ и подкрепа, за участие на представители на уязвимите групи във вземането на решения, касаещи пряко обществения живот в населеното място и други. Планирани са още информационни кампании в трите населени места и специален уебсайт.

На откриващата пресконференция участие още взеха Диана Станева - представител на Регионална дирекция "Социално подпомагане", Весела Марева – ръководител на ММЦ, Петър Петров – кмет на село Хан Аспарухово и доц. д-р Милена Илиева от СНЦ „Свят без граници“

 

СЛУШАЙТЕ НИ!Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Stream Proxy

В момента слушате: Зарежда ...

Слушайте ни през web...


Зарежда ...

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: