Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Осем одобрени проекта за Община Казанлък в Кампанията „Чиста околна среда -2021“

Е-мейл Печат

Националната кампания „Чиста околна среда -2021“

Със средства в размер до 10 000 лева ще бъдат финансирани три проекта, с които Община Казанлък е кандидатствала. Кметство Хадижидимитрово ще получи финансиране по проект „Облагородяавне на спортно игрище“ в селото, Кметството в Розово ще получи финансиране за изпълнение на проект „Изграждане на автоматизирана поливна система в парка“ на селото, а за Казанлък това е „Различните деца играят навън в град Казанлък“.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите

От общо 432 проекта на училища и обединени детски комплекси за финансиране със средства в размер до 5 00 лева Община Казанлък е одобрена с три.. Ще бъдат изпълнени и проектита на ОУ“Свети Свети Кирил и Методий“, село Кънчево за „Обособяване на кът за отдих и спорт“ и на Националното училище по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“, гр. Казанлък за „Естетизиране на средата чрез изграждане на класна стая на открито“ и Професионалната гимназия по транстпортен мениджмънт, гр.Казанлък за „Обичам природата и аз участвам“.

От 392 одобрени проекта за цялата страна с до 5 000 лева ще бъдат финансирани проектите на две детски градини в Казанлък: ДГ №18 „Пчелица“ за проекта „В света на мъниците“ и ДГ №8 „Юрий Гагарин“ за проекта „Обичам природата – и аз участвам“.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: