Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Документи по преписка за конфликт на интереси изчезват мистериозно...

Е-мейл Печат

На пресконференция днес Председателят на Обс - Казанлък Николай Златанов заяви пред журналисти, че  е изчезнала преписка по сигнал на гражданин до Комисията по конфликт на интереси в предишния Общински съвет. Преписката е изведена с входящ номер ОС 3469/24.03.2011 г. Тогава председател на тази комисия е бил Васил Самарски, а членове - Цветанка Пискова и Елена Стойчева. Става въпрос за сигнал на Иван Кьосев подаден до Окръжна прокуратура Стара Загора относно "Наличие на конфликт на интереси в дейността на Председателя на ОбС при изпълняване изпълняване на неговите правомощия." Както знаете през 2010 г. Председател на ОбС беше Васил Самарски. Жалбоподателят се позовава на медийна публикация във в. "Труд" от 12.01.2010 г. озаглавена "Обръчите" на Самарски: Да изживеем кризата в разкош!" написана от покойния вече писател и журналист Веселин Стоянов. От написаното в статията става ясно че "освен безконтролното харчене на общински средства извършвано от ОбС - Казанлък е налице нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ( ЗпРКИ). Поне три фирми на председателя на Обс Васил Самарски са получавали пари за сметка на местния бюджет." Авторът на сигнала до прокураурата описва 5 такива предполагаеми нарушения. Преписката е заведена в Окръжна Прокуратура под номер 703/2010 с дата 22.02.2010 г. и е разследвана от прокурор Ал. Ангелов, като е приключена със становище, че няма престъпление по Наказателния кодекс, с предложение да бъде разгледана в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Община Казанлък. В комисията цялата тази преписка се води от Цветанка Пискова, която в кореспонденция с Окръжна прокуратура изисква всички документи по нея. С писмо изх.№ ОС 1284/28.06.2011 г. г-жа Пискова поисква от ОП - Стара Загора заверени копия от всички документи по преписка 703/2010 г. В отговор подписан от прокурор Ангелов от 12.07.2011 г., от прокуратурата се казва че "Документите, които ви изпращаме не са заверени официално, тъй като не разполагаме с оригиналите. Последните се намират в Община Казанлък и ОбС - Казанлък, чийто орган е вашата комисия и са на Ваше разположение." В заключение прокурорът се обръща към г-жа Пискова: "След окончателното решаване на преписката, следва да бъда уведомен за взетото от Вашата Комисия решение. тъй като по разпореждане на ВКП - София, преписката продължава да бъде наблюдавана от Прокуратурата на РБ."

Преди няколко седмици с писмо до председателят на Общинския съвет Николай Златанов, Главна Прокуратура изисква всички материали по съответната преписка 703/2010 г., защото жалбоподателят е изпратил нов сигнал до Главния прокурор, за да бъде уведомен какви действия са предприети по тази преписка. След получаване на това писмо от Общински съвет търсят съответните документи и цялата преписка за да ги изпратят на разследващия орган. Така установяват че тези документи ги няма в ситемата на ОбС, въпреки че съществува входящия номер. При проверка в книжния архив същите документи отново не са открити.

Интерсен е периодът на разследване на този сигнал. Цялата кореспонденция се е водила през лятото на 2011 година, няколко месеца преди местните избори. Тогава Васил Самарски е кандидат за кмет, а Цветанка Пискова е кандидат за общински съветник в листата на "Защита". Два-три месеца преди изборите тази преписка е заличена от системата на ОбС и изчезва от архива. Това води до резонния въпрос: Кой има полза да изчезнат тези документи? Освен това по преписката възникват и други въпроси: Защо комисия оглавявана от Васил Самарски разследва самия Самарски за конфликт на интереси? Какво е взетото решение на тричленката? Защо Окръжна поркуратура не е уведомена за него? Оставям отговорите на тези въпроси отворени, като се надявам да ги получим официално от Васил Самарски и Цветанка Пискова.

Ако всичко е така, както пише сайта на Пресс ТВ, че "Законът за конфликт на интереси е променен през 2011-та година с идването на власт на ГЕРБ. От тогава сигналите и жалбите, свързани с конфликт на интереси се разглеждат централизирано и местните комисии се използват буквално като пощенски кутии. Затова документи няма и следва да направи справка в Централната комисия – която оказва се разполага със сигнала изпратен по компетентност. По тогава действащия закон е съвсем логично в системата за входиране на казанлъшкия общински съвет да няма информация. Тя би трябвало да се входира на съвсем различно място и за нейното ползване да се попълва специална декларация. Логично е в информационната система да няма данни, тъй като те би трябвало да се разглеждат от специална комисия.", то защо до сега няма никакво от Централната комисия и Главна прокуратура изисква документите от ОбС - Казанлък? Втората част на въпроса е риторична. Всяка една институция трябва да съхранява документите по различни преписки в архив за определен от закона срок. Така че каквито и документи да са изпратени в София, то цялата преписка по сигнал към ОбС с номер ОС 3469/24.03.2011 г. трябва да е съхранена в електронен и книжен вариант в ситемата и архива на ОбС. Всичко останало са инсинуации, тъй като Галина Стоянова през 2011 г. ( преди изборите) беше заместник областен управител и работеше в Стара Загора, Васил Самарски беше Председател на ОбС и като такъв носи отговорност за съхранението на документите, а кмет на общината беше Стефан Дамянов. Само че фактите говорят друго: преписка ОС 3469/24.03.2011 г. липсва ( най вероятно изтрита от компютърен вирус и изядена в хартиения си вариант от мишките в архива на ОбС), а Васил Самарски ни лук ял ни лук мирисал.

Димир Говедаров

 

СЛУШАЙТЕ НИ!Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Stream Proxy

В момента слушате: Зарежда ...

Слушайте ни през web...


Зарежда ...

www.jazzfestkz.eu

Времето

Работа:

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: